DET HÄR ÄR VÄSTERDALARNAS UTBILDNINGSFÖRBUND

Välkommen

För mer information hänvisar till Respektive kommun

Malung
Vansbro

Samt respektive skola

Vansbro Utbildningscenter

Malung-Sälens gymnasieskola

Västerdalarnas utbildningsförbund

Västerdalarnas utbildningsförbund är ett kommunalförbund som består av Malung-Sälen och Vansbro kommuner. Utbildningsförbundet kommer att vara ansvariga för gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildningen för de två kommunerna. Under våren 2016 blir det möjligt för dig som elev att söka till utbildningarna i Västerdalarnas utbildningsförbund. Hösten 2016 startar eleverna sina gymnasieutbildningar vid gymnasieskolorna inom kommunalförbundet Västerdalarnas utbildningsförbund.

Kommunalförbundet finns till för att säkerställa att det finns attraktiva utbildningsvägar i Västerdalarna och för att tillgodose näringslivets och den offentliga sektorns rekryteringsbehov. Dessutom bidar samverkan mellan kommunerna till att kunna hålla en hög kvalitet i utbildningarna och att utveckla den idrottsprofil som skolorna har. Med samverkan mellan de två kommunerna är förutsättningarna för att behålla program och inriktningar större och möjligheterna ökar för att starta nya efterfrågade utbildningar/inriktningar.

Malung-Sälens gymnasieskola är en skola med många möjligheter för dig som är idrottsintresserad. Här finns Riksidrottsgymnasium (RIG) inom alpint och snowboard samt freeski och Nationell Idrottsutbildning (NIU) inom snowboard och jibbskidor. Det finns möjlighet att bo på elevboende i närheten av skolan för dig som kommer från en annan del av landet.

Vansbro Utbildningscenter är en liten och trivsam gymnasieskola som erbjuder 7 nationella program. Ungefär en tredjedel av skolans elever kommer från andra kommuner. Här finns även ett nationellt cykelidrottsgymnasium med grendisciplinerna Downhill (DH), Enduro, Dirt/Slopestyle och Fourcross (4X).


Västerdalarnas utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildandes av Malung-Sälen och Vansbro kommuner. Förbundet trädde i kraft den första juli 2015.

Utbildningsförbundet kommer att ansvara för gymnasie- och gymnasiesär-skoleutbildningen för de två kommunerna. Förbundet planeras ha en direktion med ledamöter från medlems­kommunerna. Tjänstemannaledningen ansvarar för gymnasieskolorna, och studie- och yrkesvägledningen.

Bakgrunden till bildandet av kommunalförbundet är flera, Ett är att säkerställa att det finns attraktiva utbildningsvägar i Västerdalarna, ett annat är att tillgodose näringslivets och den offentliga sektorns rekryteringsbehov. Ett tredje är att fortsatt kunna hålla en hög kvalitet i våra utbildningar och att utveckla vår idrottsprofil.

Med samverkan mellan de två kommunerna är förutsättningarna för att behålla program och inriktningar större och samtidigt ökar möjligheten att starta nya efterfrågade utbildningar/inriktningar.